2017. október 18.

Ma Lukács napja van.

Szavazás

Önnek van konyhakertje?

Műsoraink

2017. 07. 04., kedd vissza az előző oldalra

Komárom

A 2016. évi egységes kérelem kifizetései, és a 2017. évi egységes kérelem benyújtása

2017. január 1-jétől a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal megyei kirendeltségei integrálódtak a megyei kormányhivatal szervezetébe Agrár és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály elnevezéssel. A szervezeti változások ellenére a szakmai feladatok nem változtak. A kifizetéseket azonban a Magyar Államkincstár végzi. 

A legnagyobb gazdálkodói kört érintő támogatási lehetőség az egységes kérelem, ezen belül a SAPS és a zöldítés. De összesen 36 jogcímen lehetett kérelmet benyújtani ennek keretében.

Az Európai Unió által finanszírozott egységes területalapú támogatás (Single Area Payment Scheme – SAPS) a föld hasznosításától függetlenül igényelhető a közösségi jogszabályok által meghatározott területekre. A támogatás jogosultja a föld jogszerű használója. A zöldítés kifejezés az éghajlat és a környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági tevékenységeket, gyakorlatokat takarja. 2015-től vezették be, a KAP (Közös Agrárpolitika) reform eredményeképpen. Elsődleges célja, hogy a mezőgazdasági tevékenységeket végzők egyre nagyobb mértékben járuljanak hozzá a mezőgazdaság alapját is képző környezet és természeti erőforrások megőrzéséhez. Minden gazdálkodónak, aki egységes területalapú támogatást igényel, teljesíteni kell ezeket a gyakorlatokat, ha csak valamilyen módon nem mentesül.

A 2016. évi egységes kérelem kifizetésének előrehaladása

A Magyar Államkincstár (Kincstár) a 2016. évi egységes kérelmekben igényelt támogatásokra 2017-ben eddig 151,45 milliárd forintot utalványozott, így a 2016. évi előleg- és részfizetésekkel együtt 2017. június 27. napján 411,4 milliárd forint kifizetésénél tartottunk az egységes kérelemhez kapcsolódó támogatások esetén.

A 2015. évi egységes kérelem vonatkozásában 2015. október 16 – 2016. június 27. között ez az érték 372,8 milliárd forint volt.
Tehát ugyanabban az időszakban 38,6 milliárd forinttal több kifizetés történt.
KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYÉBEN a 2016. támogatási évet illetően, az előleg és részletfizetésekkel együtt 2017. június 28. napján 2640 ügyfélnek közel 7,7 milliárd forint kifizetése történt meg.

Az adatokból látható, hogy a kifizetések az egységes kérelem tekintetében a főbb területalapú jogcímeket illetően június közepére gyakorlatilag teljesültek, ez megközelítőleg 99%-os kifizetési arányt jelent.

A 2017. évben összesen (az EK idei évre eső kifizetései mellett az összes EMGA, EMVA, nemzeti jogcímet idevéve) 197,21 milliárd forint kifizetése történt meg 2017. június 27-ig.

Az elbírált kérelmek számát, és a főbb jogcímeken a szakterület által jóváhagyott összegeket tekintve a 2017. június 15-i, illetve június 27-i adatok a következők:

Jogcím
Benyújtott kérelmek száma
Kifizetéssel érintett
kérelmek száma 2017. június 15-ig
Kifizetéssel érintett
kérelmek száma 2017. június 27-ig
2017. június 15-ig jóváhagyott támogatás összege
2017. június 27-ig jóváhagyott támogatás összeg
SAPS
132 197
130 587
130 799
196 284 677 267
197 759 514 158
Zöldítés
132 197
128 845
129 622
109 662 608 313
111 656 119 193
Kistermelői támogatás
40 894
39 329
39 454
7 153 264 879
7 185 610 480
VP-AKG
13 489
6 046
7 563
18 309 050 365
25 655 163 132
VP-ÖKO
2 184
1 237
1 467
4 132 849 417
5 171 284 523


A főbb jogcímeket illetően (SAPS és zöldítés) a kérelmek ügyintézésének lezárása, illetve a végfizetések meghatározása, generálása 2017. június közepére 98% feletti, június 27-re 99%-os volt a benyújtott kérelmek teljes volumenéhez viszonyítva.Az ügyintézés és a kifizetések a hazai és az uniós előírásoknak megfelelően határidőben megtörténnek, illetve számos esetben, így a két legnagyobb területalapú jogcím (SAPS és zöldítés) esetében két héttel a jogszabályban előírt végső határidő előtt megtörténtek.

Azok a kérelmek, amelyeket még nem zártak le, jellemzően birtokvitával, hagyatéki eljárással, bírósági eljárással vagy egyéb, az ellenőrzések által még tisztázandó kérdéssel érintettek.


A 2017. évi egységes kérelmek beadása

2017. április 7-én megnyílt az egységes kérelem benyújtó felülete. A korábbi 36 jogcím helyett immár 41 jogcímre, intézkedésre lehetett kérelmet benyújtani, vagy adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni. A szankciómentes benyújtás 2017. május 15-én lezárult.

Benyújtott kérelmek száma

A szankciómentes időszakban, országosan 172 401 kérelmet nyújtottak be az igénylők. A szankciós időszak utolsó napjáig, 2017. június 9-ével bezárólag összesen megközelítőleg négyezerrel nőtt a beérkezett kérelmek száma. A megyei ügyfelek összesen 2669 egységes kérelmet nyújtottak be, 76 százalékuk falugazdászok közreműködésének igénybevételével.


A kérelmekkel érintett terület nagysága

Az ügyfelek 2017. júniusi 9-ig – a korábbi évekhez hasonlóan – megközelítőleg 5 millió hektárra nyújtottak be igénylést (4 988 612 ha). Komárom-Esztergom megye területére szűkítve 106 279 hektárra.

A kérelmekhez kapcsolódó előzetes ellenőrzés

Az előzetes ellenőrzés keretében 26 ezer ügyfelet (ebből Komárom-Esztergom megyei 492 ügyfél) értesítettünk valamiféle – a benyújtott kérelmekben található – problémáról. A kérelmek jelentős része túligénylésben, illetve a berajzolt parcellák rajzának átfedésében érintett. Az ügyfelek feladata az értesítések alapján – amelyek elektronikusan, a kérelmet benyújtók ügyfélkapujára lett továbbítva – az igénylések felülvizsgálata volt. Amennyiben hibát találtak az igényléseikben, azokat 2017. június 19-ig korrigálhatták, amely módosítások alapján elkerülhették az esetleges levonásokat, szankciókat.

Az előzetes ellenőrzés során megközelítőleg 60%-kal csökkent a problémás kérelmek száma. Ez megfelel a korábbi év tapasztalatának, azonban érdemes megjegyezni, hogy 2016-ban több mint 47 ezer értesítést küldött ki a Kifizető Ügynökség.

Tapasztalatok alapján, az esetleges elutasítások elkerülése érdekében, a megyei Kormányhivatal felhívja az érintett igénylők figyelmét arra, hogy a vonatkozó jogszabályokban meghatározott határidőben nyújtsák be az előírt dokumentumokat külön figyelmet fordítva a gazdálkodási naplóra, illetve tegyenek eleget bejelentési kötelezettségüknek például vis maior események bekövetkezésekor.