2017. október 21.

Ma Orsolya napja van.

Szavazás

Önnek van konyhakertje?

Műsoraink

2017. 09. 01., péntek vissza az előző oldalra

Komárom

MEGALAKULT A KISBÉR JÁRÁSI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal, konzorciumban Kisbér Város Önkormányzatával, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében foglalkoztatási paktumot hozott létre Kisbér Járás területén. A paktumszervezet ünnepélyes keretek között 2017. augusztus 31-én alakult meg. Az együttműködési megállapodást a konzorciumi partnerek mellett – széles társadalmi összefogáson alapulva – további 15 partner írta alá.

A 2017. május 15-én indult és 2018. október végéig tartó, Helyi foglalkoztatási együttműködések megvalósítása a Kisbéri Járásban a munkaerőpiaci kereslet és kínálat összehangolása érdekében című projekt célja olyan munkaerő kínálat kialakítása, amely megfelel a járásban működő vállalkozások munkaerőpiaci igényeinek, és ezáltal közvetlenül szolgálja a gazdaságfejlesztési célok elérését. Ennek érdekében komplex, képzéssel egybekötött foglalkoztatási program valósul meg, melynek irányító és koordináló szerve a megalakult Kisbér Járási Foglalkoztatási Paktum. A szervezet létrejöttét széles körű társadalmi egyeztetés előzte meg. A foglalkoztatási esélyeket javító program megvalósításába kormányzati, önkormányzati szereplők mellett képző intézményeket, vállalkozásokat és civil szervezeteket egyaránt bevontunk, a megyei szintű foglalkoztatási projektek szinergiáját a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat, valamint a Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara együttműködése biztosítja. A program sikerének kulcsa, hogy a járási szereplők aktívan vegyenek részt a valós igényekre épülő foglalkoztathatóság kialakításában. A közös célok érdekében 2017. augusztus 31-én tizenhét partner ünnepélyes keretek között aláírta a Kisbér Járási Foglalkoztatási Paktum együttműködési megállapodását.
A projekt célcsoportjai a munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetű álláskeresők, megváltozott munkaképességűek, illetve az inaktívak. Közéjük tartoznak az alacsony iskolai végzettségűek, a 25 év alatti fiatalok, vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők, az 50 év felettiek, a GYED-ről, GYES-ről, ápolási díjról visszatérők, vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek, a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők, a közfoglalkoztatásból kilépők, a tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek, a megváltozott munkaképességűek, valamint a roma nemzetiséghez tartozó személyek.
A program a célcsoport elhelyezkedési esélyeinek javítását komplex, egyéni programok megvalósításával segíti: munkaerőpiaci szolgáltatásokkal, képzésekkel, bér- és bérköltség támogatásokkal, illetve ezek kombinációjával. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében, összességében 86 millió forint európai uniós, valamint a Magyar Állam által társfinanszírozott, vissza nem térítendő támogatás segítségével valósul meg, melynek több mint 70%-a a célcsoportra fordítódik. A támogatások eredményeként a munkaerőpiaci programba minimum 56 főt vonunk be, akik közül az álláshoz jutók száma legalább 25 fő, a támogatást követő 6 hónapon belül is foglalkoztatottak száma pedig 7 fő.